Sunday, April 26, 2009

Ülesanne 2

Poogen - tüüpsõna 8 (õpik) - kaar; muusikas poogenpillil heli tekitamise vahend/teatud suurusega paberileht; käsikirja või raamatu mahu mõõtühik
poogna, poognasse, poognat
Õudne - tüüpsõna 11 (raudne)
õudse, õudset, õudsesse
Korsten - tüüpsõna 8 (õpik) ja tüüpsõna 38 (aken)
korstna, korstnat, korstnasse
korstna, korstent, korstnasse
Aldis - tüüpsõna 34 (rukis) -
vastuvõtlik, kergesti mõjutatav
alti, aldist, aldisse
Needma - tüüpsõna 63 (murdma)
nean, needa, needsin
Vaaritama - tüüpsõna 52 (kirjutama)
vaaritada, vaaritan, vaaritasin
Teadma - tüüpsõna 63 (murdma)
tean, teadma, teadsin
Teotama - tüüpsõna 51 (muutuma)
teotama, teotan, teotasin
Sõna vaaritama sobib kasutada ainult argikeeles. Meisterkokk Merlin vaaritab köögis.

No comments: